BEAUTY SENSE – BLOG

W Rzeszowskim Inkubatorze Kultury odbył się wernisaż wraz ze spotkaniem autorskim oraz trwająca prawie miesiąc...